Използване на бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки за някои персонализирани функции като онлайн заявка за сервизно обслужване и за събиране на анонимни статистически данни с цел подобряване на производителността на сайта. Игнорирайте това съобщение, ако сте съгласни да продължите.

Ако искате да получите повече информация за бисквитките, които използваме, и за начина да промените настройките си, моля използвайте следните връзки:

Монтиране на хладилника

Монтиране на хладилник

Монтиране на хладилника

Има много неща, които трябва да се вземат предвид при монтирането на хладилник. Експертите от службата за обслужване на клиенти Bosch могат да се заемат с тази задача вместо вас. Ако възнамерявате сами да монтирате хладилника с фризер, трябва да имате предвид следните неща:

Мястото, където ще се монтира уредът

Колкото повече охлаждащ агент има в уреда, толкова по-голямо трябва да е пространството, в което ще се монтира. Ако пространството е твърде малко, при теч може да се образува запалителна смес от газ и въздух. Мястото трябва да е поне 1 м³ за всеки 8 г охлаждащ агент. Количеството охлаждащ агент в хладилника е посочено на табелката с техническите данни вътре в уреда. В зависимост от модела уредът ви може да тежи до 65 кг.

Допустима стайна температура

Допустимата стайна температура зависи от климатичния клас на уреда. Информация относно климатичния клас ще намерите на табелката с техническите данни. Уредът функционира напълно нормално в рамките на допустимата стайна температура. Ако уред с климатичен клас SN работи при по-ниска стайна температура, трябва да се има предвид, че при температура до +5°C няма опасност от повреда.

Преди употреба за първи път

Преди монтиране на хладилника трябва да си набавите необходимите информационни материали и да отстраните залепващата лента и предпазното фолио. Почистете уреда.

Свързване към електрическата мрежа

Не свързвайте хладилника към електронен контакт за пестене на енергия, а по-скоро към комутируем или синусоидално комутиран инвертор. Комутируемите инвертори се използват във фотоволтаични системи с директна връзка към обществената електропреносна мрежа. В изолирани случаи могат да се използват и синусоидално комутирани инвертори. Такива са случаите, в които уредът е предназначен за употреба на кораб или в планинска хижа, където няма връзка с обществената електропреносна мрежа.

1. Изчакайте поне един час след монтиране на уреда, за да не повредите компресора.
2. Свържете уреда към изправен контакт. При включване трябва да са спазени следните изисквания:
Контакт 220 V – 240 V
Заземяване 50 Hz
Предпазител 10 A – 16 A
Извън Европа: проверете дали посочените данни за електрозахранването на уреда съвпадат с тези на електропреносната мрежа. Подробности за уреда са посочени на табелката с техническите данни.
3. Свържете уреда към най-близкия контакт. Трябва да имате свободен достъп до контакта дори след монтиране на уреда.
С това приключва монтирането на хладилника.

За контакти и информация

Свържете се с нас по телефон или онлайн

Телефон: 0 700 20 817

Помощта е на една крачка разстояние

Запишете си дата и час за посещение в удобно за вас време.

Сервизно обслужване

Изключително обслужване – преди и след покупката.

Oтговори на често задавани въпроси

Защото много от малките смущения в работата на уреда можете да отстраните лесно и сами.