Правна информация на Групата Bosch (Bosch)

(c) Авторски права

Всички права запазени. Текстове, снимки, графики, звукозаписи, анимационни и видео материали, както и тяхното използване на уеб страниците на Bosch са защитени от авторското право и другите закони за закрила на интелектуалната собственост. Съдържанието на тези уеб страници не може да бъде копирано, разпространявано, променяно или предоставяно на трети лица с търговски цели. Някои уеб страници на Bosch съдържат снимки, които са обект на авторски права притежание на трети лица.

Търговски марки и лицензионни права

Ако не е посочено друго, всички марки на уеб страниците на Bosch са защитени от законодателството за марките. Това се отнася по-специално за марките, типовите знаци, фирменото лого и емблемите на Bosch. Използваните на нашите страници марки и елементи за оформление са интелектуална собственост на Robert Bosch GmbH, Германия.

Съдържащите се на уеб страниците на Bosch обекти на интелектуалната собственост като патенти, марки и авторски права са защитени. Чрез тази уеб страница не се предоставя лицензия за използването на интелектуалната собственост, притежавана от предприятията на групата Бош (Bosch) или от трети лица.

Отказ от отговорност

Този уеб сайт е разработен с най-голяма грижа. Въпреки това обаче не може да бъде дадена гаранция за липсата на грешки, както и за точността на включената информация. Изключена е всякаква отговорност за вреди, които са произтекли пряко или косвено от използването на тази уеб страница, освен ако настъпването им не се дължи на умисъл или груба небрежност от страна на Bosch.

Онлайн решаване на спорове в съответствие с условията на член 14, раздел 1 на Регламента за ОРС: Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове (ОС), до която имате достъп чрез уеб сайта http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

MyBosch

Безплатна регистрация и много предимства за Вас!

Сервиз

Първокласно обслужване – преди и след покупката.

Пон.- пет. от 08:00 до 20:00

Изберете Bosch

Открийте качеството, съвършенството и надеждността.

Магазини

Открийте търговец близо до Вас!