Политика за защита на данните - бисквитки

Декларация за защита на личните данни

Раздел 1: Въведение и обща информация

Информация за защита на данните Просто и сбито
За нас и нашия уебсайт

Ние, БСХ Домакински Уреди България ЕООД, Бизнес център ФПИ, етаж 5, бул. Черни връх 51Б, София - 1407, оперирараме този уебсайт. Моля, използвайте информацията за контакт, предоставена на страницата Информация за компанията, за да се свържете с нас.
Информацията за контакт може да бъде намерена на страницата с Информация за компанията
Нашите ръководни принципи

Ние приемаме защитата на Вашата информация много сериозно. Поради това Вашите данни се обработват много внимателно и при стриктно спазване на приложимия закон за защита на данните. Предприети са организационни и технически мерки за сигурност, за да се защитят всички наши уебсайтове от рисковете, присъстващи при обработката на лични данни. Нашите партньори, които ни подкрепят в предоставянето на този уебсайт, също трябва да спазват тези разпоредби.
Ние и нашите партньори използваме най-новите технически предпазни мерки за защита на Вашите данни
Какво регистрираме като стандарт

Можете да използвате всички сектори на нашия уебсайт, които не са защитени с достъп, без да разкривате самоличността си. Ние регистрираме всяко използване на нашия уебсайт като стандарт, за да предотвратим атаки, да отстраним неизправности и да разследваме инциденти със сигурността. Можете да намерите повече информация за регистрационните данни в раздела "Как обработваме вашите данни".
Какви разрешения са необходими, за обработка на Вашите данни

Ние уважаваме Вашата поверителност. Следователно ние обработваме Вашите данни само когато ни е разрешено да го направим. В края на тази информация ще намерите обобщение на съответните законови разрешения, на които ние основаваме обработката на данни. Разбира се, можете да ни дадете разрешение за обработка на Вашите данни, като се включите в съответната обработка на данни на нашия уебсайт. В други случаи обработваме Вашите данни, защото ни е позволено да го правим по закон. Ако например направите поръчка през нашия уебсайт, ние имаме право да обработваме Вашите данни, за да изпълним този договор. Същото се отнася, когато използвате други услуги на нашия уебсайт, които изискват Вашите данни да бъдат обработвани. Също така ни е разрешено да обработваме Вашите данни, когато имаме законен интерес от това. Пример за това са данните от дневника, които събираме, за да гарантираме, че напр. нашият уебсайт може да се работи без дефекти (включително техническото осигуряване на уебсайта). Във всеки случай ние ще ви информираме за съответната обработка на Вашите лични данни и, разбира се, Вашите интереси ще бъдат взети под внимание винаги при всяка такава обработка. В случай че имате въпроси по отношение на личните данни, можете да намерите правата по отношение на обработването на личните Ви данни в последния раздел на настоящата Информация за защита на данните.

Разрешенията, които използваме и кога, са описани в следващия раздел. Можете да намерите по-подробна информация за това как се събират, обработват и използват Вашите данни на нашия уебсайт (т.е. вида, обхвата и целта на обработката на данни) в същия раздел.

Какво още трябва да знаете:

Потребителите на възраст под 16 години трябва да предават лични данни само със съгласието на техния родител или законен настойник. Прилагащият се закон за защита на данните може да доведе до различни възрастови граници в това отношение.

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове, които не са предоставени от нас. Ние нямаме влияние върху това как се обработват Вашите данни на тези уебсайтове или върху тяхното съответствие с разпоредбите за защита на данните. Моля, обърнете внимание на предоставената от тях Информация за защита на данните.
Ние обработваме Вашите данни само когато ни е разрешено да го направим.

Раздел 2: Обработка на данни на уебсайта

Как обработваме Вашите данни (Представяне на уебсайта, дневници, бисквитки, проследяване и т.н.) В този раздел описваме кои данни обработваме по време на използването на нашия уебсайт, включително предлаганите там услуги и за какви цели се използват тези данни.
Представяне на уебсайта, данни от лога


За да покажем уебсайта в интернет браузъра, използваме различни технически устройства, за да гарантираме, че цялото съдържание (текст, изображения, видео и т.н.) е винаги актуално. За да гарантираме, че Вашето потребителско изживяване, по-специално скоростта на зареждане на уебсайта, се подобрява по всяко време, също така използваме доставчици на технически услуги, които ни позволяват да предоставим съдържанието, необходимо за представянето на уебсайта (т.нар. "Мрежи за доставка на съдържание" или CDN). Тези технически доставчици на CDN услуги действат от наше име и са обвързани с нашите инструкции чрез съответните споразумения. Данните, събрани по този начин, ще бъдат използвани само за показване на съдържанието на уебсайта във Вашия интернет браузър и ще бъдат изтрити веднага след междинното съхранение в рамките на доставката.

По технически причини, всеки път, когато Вашият интернет браузър осъществява достъп до нашия уебсайт, той автоматично изпраща информация до нашия уеб сървър (т.е. регистрационни данни). Ние съхраняваме част от тази информация в лог файлове, като например:
• дата на достъпа
• време на достъпа
• URL на уебсайта
• използвана версия на HTTP протокола.
• достъп до файлове
• обем на прехвърлените данни
• тип и версия на интернет браузъра
• тип на операционната система
• IP адрес (анонимен)

Регистрационните данни не съдържат лични данни. Анализираме събитие в лог данните, когато е необходимо, особено с цел отстраняване на неизправности в работата на нашия уебсайт или изясняване на инциденти със сигурността. Ние съхраняваме тези регистрационни данни за неопределено време.

Може да се наложи допълнително да запазим IP адреса на устройството, както и регистрационни данни, за да отстраним неизправностите или да запазим доказателства, свързани с инциденти със сигурност. Ние изтриваме тези данни, след като повредата е отстранена или инцидентът със сигурността е изяснен изцяло или ако първоначалната цел на обработката вече не съществува поради други фактори. В случай на инцидент със сигурността, ние ще предадем регистрационните данни на разследващите органи във всеки отделен случай, доколкото е разрешено и необходимо.

Ние съхраняваме такива регистрационни данни отделно от другите събрани логове, които са свързани с използването на нашия уебсайт.
Данните, посочени тук, са необходими за предоставяне на уебсайта, включително услугите, предлагани там, за да се даде възможност за безопасно използване на уебсайта и неговите услуги.
Регистрация на нашия уебсайт

Можете да се регистрирате на нашия уебсайт, за да използвате различни услуги. Ние събираме и обработваме следните подробности като част от процеса на регистрация:

Необходима информация:
• Обръщение
• Първо и последно име
• Пълен пощенски адрес
• Телефонен номер
• Имейл адрес
• Парола

Незадължителни детайли:
• Номер на мобилен телефон
• Дата на раждане:
• Какво те накара да ни намериш
• Съгласие за получаване на реклама и възможност за отказ.

Ние съхраняваме данните на регистрираните потребители, докато потребителят не изтрие акаунта си. Регистрираните потребители могат да изтрият своите акаунти по всяко време чрез настройките на потребителския си акаунт. Потребителският акаунт също позволява на потребителите да променят или изтрият конкретна информация, предоставена по време на регистрацията, по всяко време.
Регистрираните потребители имат достъп до допълнителни услуги и оферти
Удобна регистрация (Опция чрез социална мрежа)

За регистрацията на нашия уебсайт можете също да използвате удобна регистрацията (или Опцията чрез социална мрежа). Тя е достъпна за различни социални мрежи. За да се регистрирате, ще бъдете пренасочени към уебсайта на съответната социална мрежа, където можете да се регистрирате с вашите данни за достъп. Това свързва вашия потребителски акаунт в социалната мрежа с потребителския акаунт на нашия уебсайт. При свързване ние автоматично получаваме данните, необходими за регистрация от Вашата социална мрежа. Можете да разберете кои данни се прехвърлят от Вашата социална мрежа към нас от информацията за защита на данните и условията за ползване на съответната социална мрежа. Ние съхраняваме и обработваме само Вашето име и имейл адрес от тези данни за предоставяне на нашите услуги.

Свързвайки двата потребителски акаунта, вече няма нужда да се регистрирате допълнително на нашия уебсайт, ако вече сте се регистрирали в социалната си мрежа. Съответната бисквитка е зададена в интернет браузъра и се използва при следващото ви посещение на уебсайта за тази цел.

Използваме данните, съхранявани в контекста на удобната регистрацията изключително за предоставяне на услугите на нашия уебсайт, по-специално за Опцията чрез социална мрежа. Ние съхраняваме данните на регистрираните потребители, докато потребителският акаунт не бъде изтрит. Регистрираните потребители могат да изтрият своите акаунти по всяко време чрез настройките на потребителския си акаунт. Потребителският акаунт също предоставя възможност за промяна или изтриване на определени данни, въведени по време на регистрация, по всяко време.
Връзка с нас

Ако се свържете с нас извън конкретни договорни отношения (например за поръчка) или регистрация, ние предоставяме различни, също чисто технически възможности за контакт чрез нашите уебсайтове, включително възможността да се свържете с нас, напр. чрез (автоматизиран) чат.

За да можем да обработим вашата конкретна заявка при осъществяване на такъв контакт, може да ви помолим да предоставите лични данни. Това включва например вашето име и имейл адрес и друга информация, като предмет на Вашето искане и Вашето съобщение. По желание може да се посочи пощенски адрес и/или телефонен номер. Ние запазваме исканата информация, за да можем да се справим с Вашата заявка по подходящ начин.

Личните данни, предадени на нас по този начин, се използват изключително за целта, за която ни ги предоставяте, когато се свържете с нас - по-специално при обработката на Вашата заявка. Данните няма да бъдат използвани за други цели или да се предават на трети страни без Вашето изрично съгласие. Изключение от това са - доколкото е необходимо да се изпълни Вашето искане - лицата и компаниите (например местна компания за услуги), които участват в осъществяването на комуникацията и отговарянето на заявката. Ако няма законови задължения за съхранение, Вашите лични данни ще бъдат изтрити след обработката на заявката.
Ако се свържете с нас, ние ще използваме Вашите данни само за обработка на Вашата заявка.
Използване на нашия уебсайт като бизнес партньор

На нашия уебсайт ние предоставяме на нашите бизнес партньори различни услуги и информация за улесняване на търговските отношения. В допълнение към информацията за продуктите и маркетинговите материали, нашите партньори получават достъп до широка гама услуги за сътрудничество и/или поръчка за обработка чрез нашия уебсайт.

Достъпът до специфичните области на съдържанието на нашия уебсайт е ограничен до регистрирани бизнес партньори. По правило регистрацията за Портала за Бизнес Партньори се извършва чрез нашия уебсайт партньор www.tradeplace.com. В някои страни е възможно директно да се регистрирате на нашия общ уебсайт. Достъпът до съдържанието за Бизнес Партньорите на нашия уебсайт изисква съществуващи търговски отношения с нас.

Когато използвате нашия уебсайт като бизнес партньор, ние обработваме само основните данни на партньора, включително историята от предишни търговски отношения, както и лични данни в съдържанието, което ни предоставяте чрез услугите (например чрез Teamspace).

Ако се възползвате от нашата опция за доставка до дома, ние също обработваме адреса за доставка на съответния краен клиент (име и фамилия, пълен пощенски адрес, телефонен номер). Не изтриваме данни за бизнес партньори и данни за транзакциите по време на текущи търговски отношения.
При поискване ще Ви предоставим информация за данните, които държим за вас. Също така ще се радваме да поправим неточна информация или да изтрием информация, която държим за Вас при поискване, при условие че посоченото изтриване не е забранено от нашите законови задължения за запазване на определена информация. За да поискате това, моля, използвайте предоставената информация за контактв края на тази информация за защита на данните.
Съдържанието и услугите на този уебсайт поддържат нашите търговски отношения с нашите бизнес партньори.
Бюлетин

Нашият уебсайт предоставя възможност да се абонирате за нашия бюлетин. Използваме процес на двойна регистрация, за да проверим дали собственикът на имейл адрес действително се е регистрирал, за да получава бюлетина. Абонаментът за бюлетина е успешен, само ако собственикът на имейл адреса изрично е потвърдил активирането на бюлетина, като е щракнал върху връзката в имейла за потвърждение. Записваме завършването на отделните етапи от процеса на двойна регистрация с цел доказателство.

Като част от нашите кампании, ние използваме инструменти за анализ, за да адаптираме нашия бюлетин според Вашите нужди, за рекламни цели и за пазарни проучвания. За тази цел ние събираме и обработваме данни за използването на нашия имейл бюлетин. Когато на електронната поща отворите имейл от нас, файлът, съдържащ се в имейла (така наречения уеб маяк), се свързва към нашите сървъри. Това ни дава възможност да определим дали имейл бюлетинът е бил отворен и ако да, върху кое съдържание е щракнато. В допълнение ние събираме техническа информация за Вашето крайно устройство, с която се извлича съдържанието на имейл бюлетина (например време за изтегляне, тип браузър и операционна система). Ние използваме тези данни изключително за статистически анализ на нашите бюлетини кампании.

Ако се абонирате за получаване на нашия бюлетин и следователно сте съгласни той да Ви бъде изпратен, Вашите данни се използват единствено с цел да изпратим бюлетина и да анализирате използването на електронния бюлетин. Можете да оттеглите това съгласие по всяко време. Съответният линк е включен във всяко копие на нашия бюлетин. Ще отбележим факта, че сте се отписали от бюлетина в нашата база данни.
Използваме процес на двойна регистрация, за да защитим Вашия имейл адрес от злоупотреба от трети страни.
Участие в томболи/състезания

Когато се регистрирате за томбола/състезание, ние съхраняваме и използваме предоставената от Вас информация, за да стартираме томбола/състезание и да завършим всички последващи действия. Данните, които събираме за тази цел, зависят от формата за регистрация на въпросната страница на събитието.

Вашата информация се изтрива, след като вече не е необходима за томболата/състезанието или за последващи действия.
Участие в анкети/отзиви

Провеждаме анкети на нашия уебсайт. По принцип тези анкети се извършват анонимно. Ако по изключение изискаме Вашите данни в хода на анкета, предоставената от Вас информация ще бъде съхранявана и използвана от нас за целите на провеждането и проследяването на анкетата. Данните, събирани за тази цел, зависят от самото проучване. Вашите данни ще бъдат изтрити веднага след като те вече не са необходими за анкетата и за последващи действия.

Можете също да създадете отзиви за някои продукти на нашия уебсайт. Данните, които събираме за тази цел, могат да бъдат намерени във формуляра, предоставен за тази цел.
Отзиви или друго съдържание, генерирано от потребителите, ще бъде публикувано на нашия публичен уебсайт или на мобилните приложения и ще може да бъде прочетено, събрано и използвано от нашия доставчик на рецензии Bazaarvoice, неговите филиали, дъщерни дружества, доставчици и клиенти съгласно неговата политика за поверителност. Имайте предвид, че Bazaarvoice използва същата технология и получената информация, за да ни предоставя клиентски услуги, включително и откриване на измами и анализи:
Бисквитки. Bazaarvoice използва свои собствени бисквитки и бисквитки на трети страни в мрежата Bazaarvoice. Bazaarvoice използва бисквитки, за да комбинира вашите данни в множество уебсайтове. Можете да контролирате използването на бисквитки на ниво отделен браузър, но ако решите да деактивирате бисквитките, това може да ограничи използването на определени функции или функции на уебсайт или услуга.
Точни данни за местоположението: Ако тази функция е активирана в мобилното ви приложение, вашето точно местоположение може да бъде събрано само с вашето изрично разрешение. Можете да се откажете от услугите, базирани на местоположението, по всяко време, като редактирате настройката на ниво устройство.
Събиране от различни устройства: Вашата информация може да се комбинира от всички устройства и браузъри, с които имате достъп до мрежата Bazaarvoice.
Правното основание за обработване на вашите лични данни е нашият законен интерес Чл. 6 раздел 1 изречение 1 буква е. GDPR, който включва, но не се ограничава до,
• предоставяне на възможност да видите отзивите на нашия уебсайт,
• работа на услугите за преглед,
• анализиране на производителността на нашите системи, отстраняване на грешки и на неизправности и
• предотвратяване на измамни отзиви.
В случай, че това включва бисквитки или друга технология, за която сте дали съгласие, правното основание за обработването на личните Ви данни е Вашето съгласие.
Нашите страници в социалните медии

Защитата на Вашата поверителност при обработка на лични данни е важна за нас. Ние обработваме предадените ни лични данни, които се събират по време на Вашето посещение на съответната страница в социалните медии (напр. Facebook Fanpage, Instagram/Pinterest Page), конфиденциално и само в съответствие със законовите разпоредби.

Отговорен за обработката на Вашите данни в социалните медии е съответният оператор на страницата на социалната медия (вижте примери по-долу) заедно с нас. Що се отнася до обработката на тези данни в рамките на нашата отговорност, ние сме на разположение на всички Ваши въпроси, свързани със защитата на данните и упражняването на Вашите права в съответствие с информацията в тази информация за защита на данните.

Обработка на данни от Социалните медии

Социалната медийна услуга обработва Вашите лични данни веднага след като използвате нашата страница в социална медия. Обработката е свързана например със следните процеси за използване:
• Преглед на страница или публикация или видео от страница
• Абонамент или отписване от страница
• Маркиране на страница или публикация с "Харесвам" или "Не харесвам вече" или подобни функции
• Препоръчване на страница в публикация или коментар
• Коментиране, споделяне или отговар на публикация (включително вида на отговора)
• Скриване на принос на страница или докладване като спам
• От друг сайт клик върху доставчика на социални медии или от уеб страница извън доставчика на социални медии на връзка, която води към страницата.
• Преместване на мишката върху името или снимката на потребителския профил на страницата, за да видите преглед на съдържанието на страницата.
• Използване на функции на доставчика на социални медии, като уебсайт, телефонен номер, бутон "планиране на маршрута" или всеки друг бутон на страницата.
• Информацията дали входът е направен чрез компютър или мобилно устройство.

Можете да разберете кои лични данни се събират от доставчика на социални медии, как се обработват и кои права за защита на данните имате спрямо доставчика на социални медии в следните указания за защита на данните на доставчика на социални медии. Ние нямаме влияние върху обработката на данни от доставчика на социални медии след анкетата.

Обработка на данни от нас

На уебсайта, предоставен от нас чрез доставчика на социални медии, доставчикът на социални медии ни предоставя достъп до следните категории данни:
• Доставчикът на социални медии ни предоставя достъп до статистически анализи, които предоставят информация за използването на нашата страница в социалните медии. Видимите за нас анализи не ни позволяват да анализираме индивидуално поведението на хората. Можем да видим само обобщени данни (като брой хитове, харесвания, последователи, регион на произход, възрастова група, пол и др.), които ни разказват за нашата аудитория и използването на нашата страница в социалните медии. Данните на съответния потребител, на които се основават анализите, не се предават на нас.
• Можем да определим целевата група, която да бъде достигната в страницата в социалните медии или в отделни публикувани статии. Настройката се основава на общи параметри (напр. възрастова група, език, регион, интереси), които могат да се използват за подбиране на съдържание за конкретни групи. Не е възможно да се обърнем или идентифицираме отделни лица въз основа на данните, предоставени ни от доставчика на социални медии.
• Ако се свържете с нас директно чрез доставчика на социални медии или взаимодействате с нас по друг начин и съзнателно предадете лични данни (напр. директна работа в мрежата в нашата страница в социалната медия), ние съхраняваме и обработваме тези лични данни за целите, за които сте ги предали на нас.
• Ние обработваме тези данни изключително с цел да направим съдържание на нашата страница в социалната медия известна на целевата група и за по-добро разбиране и оптимизиране на използването на страницата.

В допълнение, ние не можем да повлияем на обработката на данни (за предоставянето на тези данни по-горе) от доставчика на социални медии.

Кои лични данни се събират подробно от съответния доставчик на социални медии, как се обработват и какви права за защита на данните имате спрямо съответния доставчик на социални медии, моля, направете справка със следните правила за защита на данните на съответния доставчик на социални медии :
a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; Facebook спазва принципите на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ.
b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter спазва принципите на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ.
c) Instagram, предоставен от Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, https://help.instagram.com/519522125107875
d) Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland, https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
e) Snapchat за страни от Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария: SNAP GROUP LIMITED 7-11 Lexington Street, London, United Kingdom, W1F 9AF и за всички други страни: SNAP Inc, 2772 Donald Douglas, Loop North Santa Monica, CA 90405 United States, USA. The SNAP Inc спазва принципите на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ.
f) LinkedIn за страни от Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ирландия и за всички други страни: LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA. The LinkedIn Corporation спазва принципите на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ.
g) Xing SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Germany, https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Можете да намерите информация относно Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ на https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
Информация за поверителност, когато използвате наша страница в социалните медии.
Какви видове бисквитки използваме и как работят
Бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват в специална зона на паметта на вашия браузър. Бисквитките обаче не могат да се използват за стартиране на програми или прехвърляне на вируси на компютър. Бисквитките се задават, когато посещавате нашия уебсайт или така нареченият пикселов код/уеб маяк причинява задаване на бисквитка. Бисквитките обаче могат да се четат само от уеб сървъра на същия домейн, от който първоначално са зададени.

Можете да видите нашия уебсайт без бисквитки. Интернет браузърите редовно се настройват да приемат бисквитки. За да предотвратите използването на бисквитки от Вашия интернет браузър, можете да деактивирате използването на бисквитки чрез настройките на Вашия интернет браузър и да изтриете бисквитките, които вече са зададени. Помощните функции на вашия интернет браузър Ви казват как да деактивирате и изтриете бисквитки във Вашия браузър. Моля, обърнете внимание, че деактивирането/изтриването на бисквитки може да доведе до това, че отделните функции на нашия уебсайт да не функционират вече както се очаква. Бисквитките, които може да са необходими за определени функции на нашия уебсайт, са показани по-долу. Освен това деактивирането/изтриването на бисквитки засяга само интернет браузъра, използван тук. Следователно за други интернет браузъри деактивирането/изтриването на бисквитки трябва да се повтори.

Освен това има различни начини да предотвратим настройката на определени бисквитки, като ги избираме в нашия банер за проследяване или поотделно на съответния доставчик на услуги, чиито инструменти използваме за определени цели. Посочваме последната възможност за Вас в пряка връзка със съответния инструмент.

Сесийни бисквитки

Като част от предоставянето на нашите уебсайтове, ние използваме сесийни бисквитки, които съхраняваме на Вашето устройство, когато посещавате нашия уебсайт - независимо от избора Ви като част от банера за проследяване - и които винаги се изтриват автоматично, когато затворите интернет браузъра (т.е. затваряне на програмата). Това ни дава възможност да Ви предоставим различни функции на нашия уебсайт, като използваме информацията в бисквитките.

Ние използваме следните сесийни бисквитки, които използваме за определени функции, които не съдържат лични данни, за следните цели:
• да се гарантира неуспешното възпроизвеждане на видео или аудио съдържание (например, за възпроизвеждане на Vimeo или Youtube Videos);
• временно да се съхраняват определени потребителски данни (например съдържание на кошница за пазаруване или онлайн формуляр);
• за подобряване на удобството за ползване и измерване на статистически обхват.

Сесийни бисквитки с лични данни, които използваме за определени функции:
• Сесийни бисквитки, които се използват за временна идентификация или автентикация на потребитя (напр. по ID на сесията за временно съхранение на съдържанието на кошницата);

Сесийните бисквитки се изтриват автоматично след затваряне на интернет браузъра, най-късно обаче в края на продължителността на съответната бисквитка.

Постоянни бисквитки

Постоянните бисквитки са бисквитки, които остават съхранени на Вашето устройство, дори след като сте затворили интернет браузъра си. Ние използваме информацията в тези бисквитки, за да ви предоставим удобни функции на нашия уебсайт (напр. за запазване на определени предпочитания на потребителя или за настройки за търсене или език), но и за анализ на Вашето поведение за използване на нашия уебсайт и за използване на тази информация за подобряване на нашия уебсайт (напр. за откриване на грешки) и за персонализиране на рекламата за Вас.

Постоянните бисквитки с лични данни за анализ на Вашето поведение при използване се обработват само с Вашето съгласие, което можете да ни дадете, когато посетите нашия уебсайт за първи път чрез банера за проследяване, показан там. Можете да оттеглите съгласието си за анализ на Вашето поведение при използване по всяко време, като изтриете всички бисквитки, зададени във Вашия интернет браузър. В този случай, обаче, може да се наложи да вземете ново решение за използването на бисквитки за споменатата цел чрез проследяващия банер. Можете също да оттеглите съгласието си за отделни инструменти за уеб анализи/маркетинг, както е показано по-долу.

Данните от постоянните бисквитки се съхраняват до края на срока на съответната бисквитка или докато бисквитките не бъдат изтрити от Вас.
Нашият уебсайт използва бисквитки и в този раздел Ви обясняваме кои видове бисквитки използваме и кои данни се създават и обработват.
По-нататък ви обясняваме подробно кои технологии и партньори използваме, за да анализираме Вашето потребителско поведение:
Уеб анализ за използване на потребителски профили

Ние използваме инструменти за уеб анализи за целите на рекламата, маркетинговите проучвания и за обратна връзка на потребителите относно дизайна на нашия уебсайт (и, където е приложимо, за бюлетина). За тези цели използваме бисквитки за анализ и/или JavaScript, за да събираме и обработваме данни за използването на Вашето посещение на нашия уебсайт и използването на връзките в бюлетина (ако има такъв). Събирането на Вашите данни за използване и създаването на потребителски профил от тях се извършва с помощта на идентификатор на бисквитка. Вашият IP адрес или не се събира, или се анонимизира веднага след събирането. Следователно не е възможно директно да се изведе Вашата идентичност от използвания идентификационен номер.

По-долу можете да намерите допълнителна информация за инструментите за уеб анализи, които ние и нашите партньори използваме, и как можете да предотвратите или да ограничите инструмента за частичен уеб анализ за събиране и обработка на Вашите данни.
Вашето посещение може да ни каже много за това колко привлекателен е нашия уебсайт - това е причината да използваме инструменти за уеб анализи за непрекъснато подобряване на нашия уебсайт
Adobe Analytics (Adobe Marketing Cloud)

За уеб анализи използваме Adobe Audience Manager и Adobe Tracking (“Adobe Analytics”) услуга, предоставена от Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland ("Adobe. Информацията, свързана с използването на нашия уебсайт, се прехвърля на сървърите на Adobe, анализира се и се връща единствено на нас като натрупани данни. Тези данни ни позволяват да идентифицираме тенденциите в начина на използване на уебсайта. Ние не свързваме получените профили за използване с Вашето име или други подробности, които биха могли да разкрият Вашата самоличност, например Вашия имейл адрес. Данните за използване се съхраняват от използваната услуга за максимална продължителност 37 месеца от датата, на която са били събрани.

Отказ: Моля, използвайте уебсайта за отказ на Adobe, ако искате да откажете използването на събраните Ваши данни. Можете да намерите информация за това как работят бисквитките на Adobe Analytics и опцията за отказ на следния линк: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.
Adobe Test & Target

Adobe Test & Target (услуга, предоставена от Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland „Adobe“) работи на основата на A/B тестове. Това означава, че на лицето, което използва нашия уебсайт, е показана различна версия на уебсайта от оригинала (например с променен дизайн и съдържание). Сравняването на двете версии ни предоставя информация коя версия на нашия уебсайт е предпочитана от потребителите. Когато се използва Adobe Test & Target, единствената информация, свързана с Вас, която се обработва, не може да бъде използвана да бъдете идентифицирани. Анонимността на IP адреса също се активира, което означава, че вашият IP адрес е съкратен, преди Adobe Test & Target да извърши по-нататъшна обработка. Ние не свързваме получените профили за използване с Вашето име или други подробности, които биха могли да разкрият Вашата самоличност, например Вашия имейл адрес.

Данните за използване се съхраняват от използваната услуга за максимална продължителност 37 месеца от датата, на която са били събрани.

Отказ: Моля, използвайте следния линк, ако искате да предотвратите събирането на Ваши данни: http://bsh.tt.omtrdc.net/optout. Можете да намерите информация за това как работят бисквитките на Adobe Test & Target и опцията за отказ на следния линк: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.
ChannelSight

Можете да закупите голям брой от нашите продукти директно чрез съответните хиперлинкове (напр. бутон за пазаруване онлайн “Buy Online”) към онлайн магазините (например функцията за посещаване на магазин "Visit retailer shop"). Ако следвате съответния хиперлинк към избраната страница с продукти в онлайн магазина, използваме Javascript код и бисквитки (т.е. проследяване на реализациите), за да регистрираме, че сте кликнали върху хиперлинка, независимо дали купувате или не купувате продукта в онлайн магазина. Данните за използване, събрани по този начин, се използват за измерване на привлекателността на функцията за посещаване на магазин "Visit retailer shop" и, когато е приложимо, за уреждане на комисионна с онлайн магазина (т.е. партньорски маркетинг). Понякога онлайн магазините ни плащат комисионна, когато успешно пренасочваме бъдещите купувачи и клиенти към тях.

Ние използваме доставчиците на услуги ChannelSight Ltd., Suite 3, Anglesea House, Carysfort Ave., Blackrock, Co. Dublin, Ireland (www.channelsight.com)за проследяване. Информацията, свързана с използване на функцията "Go to dealer's website“ ("Отидете на уебсайта на търговеца“), се предава на сървърите на ChannelSight, анализира се и се връща при нас, за да можем да оценим тенденциите, свързани с използването на функцията "Visit retailers shop".

Моля, обърнете внимание, че горепосоченото проследяване е пряко свързано с функцията "Visit retailer shop", където ще Ви информираме директно за предвиденото използване на данни. Като използвате бутона "Visit retailer shop" на нашия уебсайт, Вие давате своето съгласие за използване на Вашия уебсайт и нашия анализ за посочените цели, и по-специално за свързаното събиране на данни от ChannelSight и търговеца , както и прехвърлянето на данни от ChannelSight и търговеца към нас. Данните за използване се изтриват, след като вече не са необходими за комисионата и за анализ.

Отказ: За да предотвратите събирането на данни за използване чрез Channelsight, моля, използвайте уебсайта за отказване от Channelsight със следния линк: https://www.channelsight.com/privacypolicy/.
Mouseflow

За да подобрим нашия уебсайт и услугите, които предлага, ние записваме движенията на мишката и кликванията на произволно избрани потребители на нашия уебсайт, където вашият IP адрес се анонимизира.

Ние използваме доставчика на услуги Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen, Denmarkза целите на събирането на тези данни.
Ние не свързваме получените профили за използване с Вашето име или други подробности, които биха могли да разкрият Вашата самоличност, например Вашия имейл адрес. Данните за използване се изтриват три месеца след датата, на която са събрани.

Отказ: Моля, използвайте уебсайта на Mouseflow за отказ чрез следния линк, ако искате да предотвратите събирането на Ваши данни: https://mouseflow.com/opt-out/.
Маркетинг чрез използване на “профили за ползване”

Ние използваме различни маркетингови инструменти на нашия уебсайт, ако сте ни дали разрешение за това, напр. като ни дадете съгласието си чрез банера за проследяване. Тези маркетингови инструменти ни позволяват да Ви предоставим информация за нашите продукти на нашите и други уебсайтове, които могат да ви представляват интерес по време на използването на нашия уебсайт. За тази цел ние събираме и обработваме вашето поведение на използване, когато посещавате нашия уебсайт, като посетени страници, модели за навигация, закупени продукти и подобни данни. Събирането на Вашите данни за използване и създаване на потребителски профил от тези данни се извършва по начин за спестяване на данни, като се използва идентификатор на бисквитка или други технологии.

Използваме и маркетингови инструменти от партньори. Нашите партньори обработват Вашите данни на своя отговорност. По-долу ще намерите информация за използваните от нас технологии и партньори, както и информация за това как можете да предотвратите събирането и обработката на данни, описани по-горе. Отнасяме се отделно към маркетинговите инструменти на наша отговорност.

Тези маркетингови инструменти се основават на принципа, че поставяме реклами, които са подходящи за потребителите в собствените ни сайтове и в сайтове на трети страни, които могат да подобрят докладите за ефективността на кампанията, и които пречат на потребителя да вижда същите реклами повече от веднъж. Освен това можем да запишем и дали заявките за реклами са успешно изпълнени (реализации). Такъв е случаят, например, ако потребителят види реклама, поставена от нас и по-късно закупи нещо със същия интернет браузър на нашия уебсайт.

Когато посещавате нашия уебсайт, Вашият интернет браузър автоматично установява директна връзка със сървъра на съответния доставчик на услуги. Чрез тази интеграция доставчикът на услуги получава информация, че е получен достъп до съответната част от нашия уебсайт, или че рекламата е кликната от нас и ни предава съответните оценки.

Ако сте регистриран с услуга на съответния доставчик на услуги, този доставчик на услуги може да припише посещението на Вашия акаунт. Дори и да не сте регистриран при съответния доставчик на услуги, или да не сте влезли в системата, вашият IP адрес ще бъде технически предаван на доставчика на услуги като част от гореспоменатия технически процес, ако това е необходимо за техническото предоставяне на услугата. Например, някои доставчици на услуги също създават потребителски профил за нерегистрирани или невлизащи потребители, който не е свързан с акаунт на доставчика на услуги въз основа на предадените данни. Можете да избегнете това, ако нямате достъп до съответното съдържание на нашия уебсайт (например видеоклипове от трети страни).

Ние също използваме технологии, за да подобрим качеството на нашите реклами. Това включва реклами, които се появяват само на потребители с потенциален интерес към рекламираните продукти и услуги или на потребители с определени, но абстрактни функции (т.нар. "персонализирани аудитории").

По-долу ви информираме за доставчиците на такива маркетингови инструменти, използвани от нас, техните разпоредби за защита на данните, както и за това как можете - по отношение на съответните доставчици - постоянно да предотвратите събирането на данни за използване. В допълнение, за да предотвратите използването на бисквитки от Вашия интернет браузър, можете да деактивирате използването на бисквитки чрез настройките на Вашия интернет браузър и да изтриете бисквитките, които вече са зададени. Моля, обърнете внимание, че тази мярка не изтрива потребителски профили, които вече са създадени от доставчика, а само предотвратява бъдещото събиране на допълнителни потребителски данни.
Google Ad Server

Използваме онлайн маркетинговия инструмент Google Ad Server (преди DoubleClick) of Google LLC,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Данните за използване ще бъдат изтрити след 540 дни от момента на събиране. За повече информация за DoubleClick, моля посетете https://www.google.de/doubleclick, или като цяло политиката за поверителност на Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Ние използваме инструментите за онлайн маркетинг на Google на наша отговорност. За тази цел в споразумение за защита на данните с Google се договорихме, че данните на нашите клиенти могат да бъдат обработвани само въз основа на нашите инструкции, не могат да бъдат предавани на трети страни и трябва да бъдат достатъчно технически защитени.

Отказ: За да предотврати трайно събирането на данни за използване, Google предлага плъгин за различни интернет браузъри: http://www.google.com/settings/ads/plugin. За да деактивирате само реклами въз основа на интереси, можете да блокирате използването на бисквитки или бисквитки на трети страни от домейна "www.googleadservices.com" или да деактивирате реклами въз основа на интереси, като използвате този линк https://www.google.de/settings/ads.
Facebook Pixels and Custom Audiences

Използваме онлайн маркетинговите инструменти "Facebook Pixels and Custom Audiences" на Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, and Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, ако пребивавате в ЕС ("Facebook").

Facebook обработва вашите данни под своя собствена отговорност за защита на данните като част от политиката за използване на данни на Facebook. Можете да намерите информация за Facebook рекламише и пиксели във Facebook на следните линкове: https://www.facebook.com/policy и https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Отказ: За да предотвратите трайно събирането на данни за използване, моля, използвайте следния линк: [Линк за Отказ]. Като регистриран потребител на Facebook, можете също да зададете какви типове реклами да се показват в рамките на Facebook. Обадете се на следния линк: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.
Google Ads & Remarketing

Този уебсайт използва инструментите за онлайн маркетинг "Google Ads & Remarketing" на Google LLC,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google спазва принципите на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Ние използваме инструментите за онлайн маркетинг на Google на наша отговорност.

Използваните в тази услуга бисквитки обикновено губят своята валидност след 30 дни и не са предназначени да ви идентифицират лично. Google просто ни предоставя статистически оценки. Google обработва вашата информация в съответствие с правилата за използване на данни на Google. Можете да намерите повече информация на следния линк: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Отказ: За да предотврати трайно събирането на данни за използване, Google предлага плъгин за различни интернет браузъри: http://www.google.com/settings/ads/plugin. За да деактивирате само реклами въз основа на интереси, можете да блокирате използването на бисквитки или бисквитки на трети страни от домейна https://www.google.de/settings/ads. Рекламите за интереси също могат да бъдат деактивирани чрез линкаhttp://www.aboutads.info/choices ако доставчикът се е включил в кампанията за саморегулиране "About Ads".
Oracle BlueKai

Този уебсайт използва платформата за управление на данни ("DMP Service") "Oracle BlueKai" на of ORACLE Deutschland B.V & Co. KG, Riesstrasse 25, 80992 Munich ("Oracle").

Използваме тази услуга DMP на нашия уебсайт като маркетингово средство, за да Ви предоставим информация за нашите продукти на нашия уебсайт и на уебсайтовете на други доставчици, които могат да представляват интерес за Вас, докато използвате нашия уебсайт. Oracle ни предоставя статистически оценки за тази цел.

Тази услуга DMP ни предоставя кръстосано устройство и профили за използване на кръстосан контекст (DMP данни), за да можем да научим повече за потребителите на нашия уебсайт. Oracle обработва тези DMP данни в съответствие с настоящата Политика за използване на данни: https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html. Ние не използваме тези DMP данни, за да Ви идентифицираме лично.

Отказ: За да предотвратите трайно събирането на данни за употреба, моля, използвайте следните линкове: https://datacloudoptout.oracle.com/#optout или http://www.youronlinechoices.eu/.
Nielsen Marketing Cloud Services

Този уебсайт използва платформата за управление на данни ("DMP Service") на "Nielsen Marketing Cloud" of The Nielsen Company (UK) LLC, Nielsen House, Oxford Business Park South, John Smith Drive, Oxford OX4 2WB, UK ("Nielsen").

Използваме тази услуга DMP на нашия уебсайт като маркетингово средство, за да Ви предоставим информация за нашите продукти на нашия уебсайт и на уебсайтовете на други доставчици, които могат да представляват интерес за Вас, докато използвате нашия уебсайт. За тази цел Nielsen ни предоставя статистически оценки.

Тази услуга DMP ни предоставя кръстосано устройство и профили за използване на кръстосан контекст (DMP данни), за да можем да научим повече за потребителите на нашия уебсайт. Тези DMP данни се обработват от Nielsen в съответствие с Политиката за използване на данни. Можете да намерите повече информация на следния линк: https://www.nielsen.com/us/en/legal/privacy-statement/exelate-privacy-policy/nielsen-marketing-cloud-privacy-notice/. Ние не използваме тези DMP данни, за да Ви идентифицираме лично.

Отказ: За да предотвратите трайно събирането на данни за употреба, моля, използвайте следните линкове:
https://sites.nielsen.com/legal/privacy-statement/exelate-privacy-policy/opt-in-opt-out/, http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN,
http://optout.networkadvertising.org/?c=1
или
http://www.youronlinechoices.eu/.
Социални мрежи и подобни мрежи и услуги

Съдържанието от нашия уебсайт може да се споделя в социалните мрежи с помощта на интегрирани бутони за социални медии. Всички бутони за социални медии, които улесняват споделянето на съдържание, са интегрирани с помощта на прости хиперлинкове, а не плъгин за социални мрежи, разработени от доставчици на социални мрежи. Това гарантира, че Вашите данни не се предават автоматично на сървърите на социалните мрежи веднага щом получите достъп до нашия уебсайт. Освен това, когато споделяте съдържание от нашия уебсайт, ние предаваме в социалната мрежа само информацията, която е необходима за споделяне на съответното съдържание (например линк към съдържанието, което искате да споделите). В този контекст не прехвърляме лични данни.

В същото време могат да се намерят и прости линкове към нашите уебсайтове в социалните мрежи. Ако следвате линк от нашия уебсайт към социална мрежа или ако влезете в своята социална мрежа, за да споделите съдържание от нашия уебсайт, Вашите данни се обработват от доставчика на въпросната социална мрежа.

Ако сте регистрирани и влезли в други мрежи или услуги, които изискват регистрация, докато използвате нашия уебсайт или отделни функции (напр. Vimeo, YouTube), съответната мрежа/услуга може да събира информация за Вашата употреба или да приеме настройки, като например гледани видеа/статус на гледане. Тези данни обаче се събират единствено от съответната мрежа/услуга, която носи собствена отговорност за защита на данните и се обработват от съответния доставчик.

За информация относно целта и обхвата на събирането на данни, по-нататъшната обработка и използване от съответния доставчик на мрежи, както и свързаните с Вас права и възможности за настройки за защита на Вашата поверителност, моля, вижте информацията за защита на данните, предоставена на уебсайта на съответния сайт доставчик.
Споделяйте съдържание от нашия уебсайт в социалните мрежи, без да компрометирате данните си.
Търсене на търговци с помощта на Google Maps

Една от функциите, достъпни за вас като потребител на нашия уебсайт, е карта, показваща търговци, с които си сътрудничим във Вашия район. Използваме Google Maps за показване на тази карта. Google Maps е услуга, предоставяна от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Можете да намерите подробности за това как се обработват личните данни при използване на Google Maps чрез следния линк: https://policies.google.com/privacy.

Ако искате да покажете търговци, с които си сътрудничим във Вашия район, ще трябва да посочите местоположение, или да въведете Вашето местоположение ръчно, или да го определите автоматично чрез функцията за геолокация на Вашия интернет браузър. Личните данни не се обработват, ако въведете тази информация ръчно, при условие че не посочите домашния си адрес. Автоматичната идентификация на местоположението чрез функцията за геолокация в интернет браузър изисква вашия IP адрес да бъде обработен. Разрешено е да обработваме Вашата информация в този контекст с Ваше съгласие, което Вашият интернет браузър изисква, когато имате достъп до картата. Ние не съхраняваме вашия IP адрес в този контекст.
Случаи, при които предаваме Вашите данни

Работим съвместно с редица доставчици на услуги, за да внедрим и оперираме нашия уебсайт. Избрахме внимателно тези доставчици на услуги и сключихме споразумение за защита на данните с всеки отделен доставчик на услуги, за да запазим информацията Ви в безопасност.

Доставчиците на услуги, които използваме за внедряване и работа на нашия уебсайт са:
• Доставчик на услуги за хостинг услуги, включително технически услуги (например контрол и измерване на производителността, мрежи за доставка на съдържание)
• Доставчик на услуги за предоставяне на допълнителни функционалности за нашия уебсайт (напр. видеоклипове с продукти, флип каталог Issu)
• Доставчик на услуги за програмиране
• Доставчик на услуги за продажби и маркетингови услуги
• Доставчик на услуги за горещи линии

Ние предаваме Вашите данни на други получатели, когато е необходимо, да се изпълни договор с вас, когато ние или получателят има легитимен интерес от разкриването на вашите данни или когато сте дали съгласието си за това предаване. В такива случаи Вашите данни ще бъдат обработвани в съответствие с правилата за защита на данните на получателя на съответните ви данни. Тези получатели включват доставчици на услуги и други компании от нашата корпоративна група. Освен това данните могат да бъдат предавани на други получатели в случай, че сме задължени да го направим поради законови разпоредби или изпълними административни или съдебни разпореждания.

Други получатели на Вашите данни са:
• Спедитори за доставка/събиране на стоки
• Доставчици на услуги за обработка на плащания
• Доставчици на услуги за управление на вземанията
Всички доставчици на услуги, които обработват Вашите данни заедно с нашия уебсайт, са внимателно подбрани и задължени да отговарят на стандартите за защита на данните.
Вашият контакт по всички въпроси, свързани със защитата на данните

Ако имате въпроси, свързани със защитата на данните или упражняването на Вашите права, можете да използвате следния контакт, за да се свържете директно с нашия служител по защита на данните:

БСХ Домакински Уреди България ЕООД
Служител по защита на данните
Бизнес център ФПИ, етаж 5
бул. Черни връх 51Б
1407 София, България

Data-Protection-BG@bshg.com
Моля, не се колебайте да се свържете с нашия служител по защита на данните, ако имате въпроси, свързани със защитата на данните
Промени в тази информация за защита на данните

Тази информация за защита на данните отразява текущото състояние на обработка на данни на нашия уебсайт. В случай на промени в обработката на данни, тази информация за защита на данните ще бъде актуализирана. Ние винаги предоставяме най-новата версия на тази информация за защита на данните на нашия уебсайт, за да можете да разберете обхвата на обработката на данни на нашия уебсайт.
Инструмент за уеб анализ: Adobe Analytics (Omniture)
С цел маркетинг и пазарни проучвания и за да приспособим съответно нашия сайт (и евентуално бюлетин), ние използваме бисквитки за уеб анализ и/или JavaScript за събиране и обработване на данни за ползването му, свързани с вашето посещение в сайта и (там, където е приложимо) използваните от вас линкове в бюлетина. Чрез идентификатор във вид на бисквитка от тези данни псевдонимизирано се събират вашите данни за ползване и се генерира профилът ви на ползване. Вашият IP адрес или не се записва, или се анонимизира незабавно след записването като част от този процес.
Използваме услугата на Adobe Analytics, предоставяна от АДОБ СИСТЕМС СОФТУЕР ИРЛАНДИЯ ЛИМИТЕД [Adobe Systems Software Ireland Ltd], Ривъруок № 4 – 6, Ситиуест, Бизнес Парк, Дъблин 24, Ирландия [4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland], (по-нататък: "Adobe"), за да събираме данни за ползването и генерираме профили на ползването. Информацията относно ползването от вас на нашия сайт се прехвърля на сървърите на Adobe, анализира се и се връща при нас единствено като кумулативни данни. Тези данни ни позволяват да идентифицираме общи тенденции в ползването на нашия сайт.
Ние не обвързваме получените в резултат данни за ползването на сайта с името ви или с други детайли, които биха могли да разкрият вашата самоличност, като например електронния ви адрес. Ние имаме разрешение да обработваме данни в този контекст с ваше съгласие (Чл. 6 параграф 1, буква а) от Регламент (EС) 2016/679). Данните за ползване на сайта се съхраняват от използваната услуга за максимален срок от 37 месеца след датата на събирането им.
Възможност за отказ: Моля, използвайте сайта за отказ на Adobe, ако желаете да откажете събирането на вашите данни за ползване. Информация за това, как работят бисквитките на Adobe Analytics, и за възможността за отказ можете да намерите на този линк: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.
Инструмент за уеб анализ: Adobe Test & Target
За да приспособим нашия сайт (и бюлетин) към вашите предпочитания, ние събираме и обработваме данни за ползването, свързани с вашите посещения на сайта ни, като ползваме бисквитки за уеб анализ и/или JavaScript. Чрез идентификатор във вид на бисквитка от тези данни псевдонимизирано се събират вашите данни за ползване и се генерира профилът ви на ползване.
Използваме услугата Adobe Test & Target, предоставяна от АДОБ СИСТЕМС СОФТУЕР ИРЛАНДИЯ ЛИМИТЕД, Ривъруок № 4 – 6, Ситиуест, Бизнес Парк, Дъблин 24, Ирландия (по-нататък: "Adobe"), за да събираме данни за вашето ползване и генерираме профили на ползването.
Adobe Test & Target работи на база A/B тестове. Това означава, че на ползващия сайта се показва версия, различна от оригиналната (например с изменен дизайн или съдържание). Сравнението между двете версии ни дава информация за предпочитаната от нашите потребители версия на сайта. При използване на Adobe Test & Target, по единствената свързана с вас информация, която се обработва, не може да бъде установена вашата самоличност. Задейства се също и анонимизация на IP адрес, което означава, че вашият IP адрес се съкращава, преди Adobe Test & Target да извърши по-нататъшно обработване. Ние не обвързваме получените в резултат профили на ползването на сайта с името ви или с други детайли, които биха могли да разкрият вашата самоличност, като например електронния ви адрес.
Ние имаме разрешение да обработваме данни в този контекст с ваше съгласие (Чл. 6 параграф 1, буква а) от Регламент (EС) 2016/679). Данните за ползване на сайта се съхраняват от използваната услуга за максимален срок от 37 месеца след датата на събирането им.
Възможност за отказ: Ако желаете да се откажете от събирането на данни за ползването от вас на сайта, моля, използвайте следния линк: http://bsh.tt.omtrdc.net/optout. Информация за това, как работят бисквитките на Adobe Test & Target, и възможността за отказ можете да намерите на следния линк: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.
Инструмент за уеб анализ: ChannelSight

Можете да закупите голям брой от нашите продукти директно чрез съответните хиперлинкове към онлайн магазините на сътрудничещи с нас търговци (функция „Пренасочване към сайта на търговеца“). Използваме проследяващи пиксели и бисквитки (т.е. проследяване на реализациите), за да регистрираме кога бивате пренасочени към съответната страница на продукта в онлайн магазина на търговеца, както и дали купувате продукта от онлайн магазина на търговеца или не. Така събраните данни за ползване служат за оценяване на привлекателността на функцията „Пренасочване към сайта на търговеца“ и, където това е приложимо, за изплащане на комисионите от онлайн магазина на търговеца („афилиейт маркетинг“). Понякога онлайн магазините на търговци ни изплащат комисиона за успешно пренасочване на потенциални купувачи и клиенти към тях.
За целите на проследяване използваме услугата, предоставяна от ЧанелСайт Лимитед, ап. 3, Енгълсий Хаус, авеню „Карисфорт“, Блакрок, графство Дъблин, Ирландия [ChannelSight Ltd., Suite 3, Anglesea House, Carysfort Ave., Blackrock, Co. Dublin, Ireland] (www.channelsight.com). Информацията относно ползването от ваша страна на функцията „Пренасочване към сайта на търговеца“ се предава на сървърите на ChannelSight, където се анализира и се връща при нас единствено като кумулативни данни, свързани с използването на функцията „Пренасочване към сайта на търговеца“.
Моля, отбележете, че гореспоменатото проследяване е пряко свързано с функцията „Пренасочване към сайта на търговеца“. Използвайки бутона „Пренасочване към сайта на търговеца“ на нашия сайт, вие давате съгласието си да бъдете проследени за посочените по-горе цели, по-конкретно за събиране на съответните данни от ChannelSight и от търговеца, както и за предоставянето им от ChannelSight и търговеца на нас. Ние имаме разрешение да обработваме данни в този контекст с ваше съгласие (Чл. 6 параграф 1, буква а) от Регламент (EС) 2016/679). Данните за ползване се изтриват, след като вече не са необходими за изплащане на комисиона и анализ.
Възможност за отказ: Ако не желаете повече да се извършва проследяване, изтрийте бисквитките, поставени от нашия сайт (с настройките на браузъра) и не използвайте повече бутона „Пренасочване към сайта на търговеца“. Можете да посетите ръчно съответния търговец онлайн, като въведете адреса му в браузъра или като използвате търсачка.
Инструмент за уеб анализ: Mouseflow

За подпомагане на подходящото оформление на нашия сайт, можем да събираме данни от вашето посещение, използвайки аналитични бисквитки и други технологии. Като част от тази операция, ние записваме движенията на мишката и кликовете на подбрани на произволен принцип потребители на нашия сайт. Вашият IP адрес се анонимизира задължително. Получената в резултат регистрация на ползването от вас на нашия сайт се анализира на случаен принцип, за да можем да почерпим евентуални идеи за подобряване на нашия сайт.
За целите на събиране на тези данни за ползване на сайта използваме доставчика на услуги Маусфлоу Апс, Флескеторвет № 68, 1711 Копенхаген, Дания [Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen, Denmark].
Ние не обвързваме получените в резултат данни за ползването на сайта с името ви или с други детайли, които биха могли да разкрият вашата самоличност, като например електронния ви адрес. Ние имаме разрешение да обработваме данни в този контекст с ваше съгласие (Чл. 6 параграф 1, буква а) от Регламент (EС) 2016/679). Данните за ползване се изтриват три месеца след датата, на която са събрани.
Възможност за отказ: За да откажете събирането на тези данни за ползване, моля, използвайте сайта за отказ на Mouseflow на следния линк: https://mouseflow.de/opt-out.
Споделяне на съдържание в социалните мрежи

Съдържание от нашия сайт може да се споделя в социалните мрежи с използването на интегрираните бутони за социални медии. Всички бутони за социални медии, улесняващи споделянето на съдържание, са интегрирани посредством прости хиперлинкове, а не чрез социалните приставки, разработени от доставчиците на социални мрежи. Така може да сте сигурни, че вашите детайли няма да бъдат автоматично предадени на сървърите на социални мрежи още с влизането ви в нашия сайт. В допълнение, когато споделяте съдържание от нашия сайт, ние предаваме на социалната мрежа само онази информация, която се изисква за споделяне на съответното съдържание. В този контекст не предаваме лични данни.

В същото време, в социалните мрежи могат да се открият прости линкове с нашите сайтове. Ако проследите линк от нашия сайт към социална мрежа, или ако влезете в социалната си мрежа, за да споделите съдържание от нашия сайт, вашите данни се обработват от доставчика на въпросната социална мрежа. За информация относно целта и обхвата на събирането на данни, по-нататъшното им обработване от доставчика на социалната мрежа и свързаните с това ваши права и настройките за защита на вашата лична неприкосновеност, моля, отнесете се към Информацията за защита на данните, предоставена от съответния доставчик.
Споделяйте съдържание от нашия сайт в социалните мрежи, без да компрометирате вашите данни
Откриване на търговци с Google Maps

Една функция на ваше разположение като потребител на нашия сайт е картата на сътрудничещи с нас търговци в района, където живеете. За да покажем тази карта, използваме Google Maps. Google Maps е услуга, предоставяна от Гугъл Инк., 1600 Амфитиътър Паркуей, Маунтин Вю, CA 94043 [Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043], САЩ. Подробности за това, как се обработват лични данни при използване на Google Maps, можете да намерите на следния линк: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Ако желаете картата да покаже сътрудничещи с нас търговци, трябва да въведете съответното местоположение било ръчно или автоматично, използвайки функцията геолокация на вашия интернет браузър. Ако въвеждате тази информация ръчно, не се обработват лични данни, стига да не посочите домашния си адрес. Автоматичното определяне на местоположението, с използване на функцията геолокация на интернет браузъра, изисква обработване на вашия IP адрес. Ние имаме разрешение да обработваме данни в този контекст с ваше съгласие (Чл. 6 параграф 1, буква а) от Регламент (EС) 2016/679), за което получавате искане от браузъра, когато отворите картата. Ние не запаметяваме вашия IP адрес в този контекст.
Случаи, в които предаваме вашите данни

При осъществяване дейността на нашия сайт, ние сътрудничим с редица доставчици на услуги. Подбрали сме тези доставчици на услуги внимателно, като с всеки поотделно имаме сключено споразумение за защита на данните, за да бъде информацията ви в безопасност.

Доставчиците на услуги, които използваме за осъществяване дейността на нашия сайт, са:
• Доставчик на хостинг услуги
• Доставчик на програмни услуги
• Доставчик на услуги по продажби и маркетинг
• Доставчик на услуги „гореща линия“

Ние предаваме данните ви на други получатели, само когато е необходимо за изпълнението на договор с вас, в случай че ние или получателят имаме легитимен интерес от разкриване на вашите данни или при дадено ваше съгласие за тяхното предаване. Тези получатели включват доставчици на услуги и други компании в нашата корпоративна група. Освен това данните могат да бъдат предавани и на други получатели, в случай че бъдем задължени по силата на законови разпоредби или подлежащо на принудително изпълнение административно или съдебно нареждане.

Други получатели на данни са:
• Спедиторски фирми за доставка/изпращане на продукти
• Доставчици на услуги по обработване на плащания
• Доставчици на услуги по управление на вземания
Всички доставчици на услуги, които обработват вашите данни съвместно с нашия сайт, са внимателно подбрани и задължени да отговарят на нашите стандарти за защита на данните
Предаване на получатели извън ЕИП

Ние предаваме лични данни и на получатели, базирани извън ЕИП, в т.нар. трети страни. В такъв случай ние сме длъжни да се убедим, преди още да са споделени каквито и да било данни, или че получателят поддържа подходящо ниво на защита на данните (напр. на базата на решение за адекватност, прието от Европейската комисия за съответната страна, или на приемане на стандартни за ЕС договорни клаузи между Европейския съюз и получателя), или че имаме вашето съгласие за такова споделяне.

Ние с радост бихме ви предоставили общ преглед на получателите в трети страни и копие от конкретните договорени условия за осигуряване на подходящо ниво на защита на данните. За да поискате това, моля, използвайте данните за контакт, предоставени в края на настоящата Информация за защита на данни.
Ние предаваме ваши данни на получатели извън ЕС само при гарантирана защита на данните

Раздел 3: Права на потребителя

Допълнителна информация съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г. относно защитата на лицата по отношение на обработването на лични данни, относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (GDPR)
Правна основа за обработка на данни

Основаваме на горните операции за обработка на данни

• законово разрешение в съответствие с чл. 6 ал. 1 буква b) от Директива (ЕС) 2016/679:
– Регистрация на нашия уебсайт
– Пазаруване на нашия уебсайт
– Удобна регистрация (Опция чрез социална мрежа)
– Уреждане на онлайн среща за ремонт
– Участие в томболи/състезания
– Участие в анкети, ревюта
– Участие в томболи/състезания
– Използване на нашия уебсайт като бизнес партньор

• законово разрешение в съответствие с чл. 6 ал. 1 буква b) от Директива (ЕС) 2016/679:
– Техническо осигуряване за представяне на уебсайта (напр. Мрежи за доставка на съдържание)
– Допълнителни функции на уебсайта (напр. видеоклипове с продукти, Issu флип каталог)
– регистрационни данни
– Връзка с нас
– Уреждане на онлайн среща за ремонт (обработка на данни за проверка на адреса)
– Използване на нашия уебсайт като бизнес партньор (Възможност за доставка до дома)
– Сесийни бисквитки и постоянни бисквитки за удобство
– Сесийно базирана статистика
– Работа на Bazaarvoice, включително откриване на измами
– Web Analysis & Marketing
  • Adobe Analytics
  • Adobe Test & Target


• Вашето съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква а) от Директива (ЕС) 2016/679:
– Търсене на търговци с помощта на Google Maps
– Бюлетин
– Постоянни бисквитки за запис на поведение за използване
– Web Analysis & Marketing
  • Channel Sight
  • mouse flow
  • DoubleClick
  • Facebook Pixels and Custom Audiences
  • Google Ads & Remarketing
  • Oracle BlueKai
  • Nielsen Marketing Cloud Services
Вашите права

Ако имате въпроси относно личните Ви данни, по-долу ще намерите описание на Вашите права:

Отказ от абонамента за получаване на рекламни съобщения

Ако искате да оттеглите съгласието си за получаване на електронна реклама, можете да използвате линка за отписване, намиращ се в долния колонтитул на съответния имейл, или да изпратите имейл на mdo-marketing@bshg.com с тема "Unsubscribe to receive electronic advertising" ("Отказ от абонамент за получаване на електронна реклама"), като посочите име и фамилия и e-mail адрес.

Ако искате да съобщите възражението си срещу получаването на електронна реклама и/или пощенска реклама от FOR US SHOP, моля, напишете имейл на aktion@fuer-uns-shop.de с тема "Unsubscribe FOR US" или писмо с тема "Unsubscribe FOR US" до Agentur Günther Huinink, Gebsattelstr. 11, 81541 München, като посочите Вашето име и фамилия и пощенския си адрес.

Упражняване на Вашите права за защита на данните

Моля, използвайте следните контакти за Вашите заявки:
I. Потребители: Моля, използвайте уеб формата за заявка на потребителски данни на https://datarequest.bsh-group.com/
II. Търговец/доставчик/доставчици на услуги и техните служители: Моля, свържете се с местния отдел за продажби или поръчки
III. Нашите служители: Моля, свържете се с местния отдел за човешки ресурси

Вашето право на информация за Вашите данни: При поискване ще Ви предоставим информация за данните, които държим за вас.
Вашето право да коригирате и попълвате данните си: Ние ще коригираме неточна информация за вас, ако ни уведомите за това. Ще попълним непълни данни, ако ни уведомите за това, при условие че тези данни са необходими за предвидената цел за обработка на Вашите данни.
Вашето право да изтриете данните си: При поискване ще изтрием информацията, която държим за вас. Някои данни обаче ще бъдат изтрити само при определен период на запазване, например, защото ние сме задължени да запазим данните по закон в някои случаи, или защото ние изискваме данните да изпълним договорните си задължения към вас.
Вашето право да блокирате данните си: В определени законово определени случаи ще блокираме Вашите данни, ако искате да го направим. Блокираните данни се обработват само в много ограничена степен.
Вашето право да оттеглите съгласието си: По всяко време можете да оттеглите даденото съгласие за обработка на Вашите данни с ефект за в бъдеще. Законността на обработката на Вашите данни остава непроменена от това до момента, в който Вашето съгласие се оттегли.
Правото Ви да възразите срещу обработката на вашите данни: Можете да възразите срещу обработването на Вашите данни с ефект за в бъдеще по всяко време, ако обработваме Вашите данни въз основа на една от правните обосновки, посочени в член 6(1e или 1f) от Директива (ЕС) 2016/679. В случай, че възразите, ще преустановим обработката на Вашите данни, при условие че няма убедителни и законови основания за по-нататъшна обработка. Обработката на Вашите данни за целите на директния маркетинг никога не представлява убедителни и законови основания за нас.
Вашето право на преносимост на данните: По ваше желание можем да Ви предоставим определена информация в структуриран, често използван и машинно четим формат.
Вашето право да обжалвате пред регулаторен орган: Можете да подадете жалба, отнасяща се до защитата на данните, до орган за защита на данните. За целта се свържете с органа за защита на данните, отговорен за вашето място на пребиваване, или с органа за защита на данните, под чиято юрисдикция попадате (посочена по-долу).

Комисията за защита на личните данни, www.cpdp.bg.
За да осигурите пълен контрол върху Вашата информация, имате пълен набор от права, които можете да използвате, за да управлявате как обработваме Вашите данни.
Предаване на получатели извън ЕИП

Ние също така предаваме лични данни на получатели, базирани извън ЕИП, в така наречените трети страни. В този случай ние гарантираме - преди споделянето на каквито и да е данни - че от страна на получателя се поддържа подходящо ниво на защита на данните (напр. въз основа на решение за адекватност, взето от Комисията на ЕС за съответната държава, или на споразумението на стандартните договорни клаузи между Европейския съюз и получателя) или че сте дали съгласието си за споделеното споделяне.

Щастливи сме, да Ви предоставим преглед на получателите в трети страни и копие от конкретните договорени разпоредби, да осигурим подходящо ниво на защита на данните. За да поискате това, моля използвайте информацията за контакт, предоставена в раздел “Вашият контакт по всички въпроси, свързани със защитата на данните” тази информация за защита на данните по-горе.
Ние предаваме Вашите данни на получатели извън ЕС само когато защитата на данните е гарантирана.

Валиден от: 1.10.2019
Версия: DPI_1.1.0 BG_BG